Woonfraude

Doelgroep: Particuliere Onderzoekers, medewerkers van (gemeentelijke) woningcorporaties en handhavers die belast zijn met onderzoek naar mogelijke woonfraude. Daarbij moet men denken aan scheefwonen, illegale (door)verhuur of gebruik van een woning voor illegale activiteiten als hennepteelt, prostitutie of drugshandel. In deze 2-daagse training wordt U op de hoogte gebracht van de diverse vormen van woonfraude en woonoverlast, het geldende toetsingskader, de wettelijke mogelijkheden en actuele jurisprudentie. Door middel van een praktijkcasus leert U een melding van woonfraude of overlast te beoordelen, een dossier samen te stellen, getuigen te benaderen en te interviewen, samen te werken met externe partners zoals de sociale recherche en politie, een confronterend interview te houden en een rapport op te stellen waarmee u zowel het civiele- als het strafrechtelijke proces met succes kunt ingaan.

Kosten: € 500.- incl. Btw per persoon inclusief koffie/thee, syllabus en lunch.

© 2023 WD Training en Advies, Botter 3834, 8243KD Lelystad KvK 52623378 IBANnr. NL94INGB0006194494 Tel. 06-53901088