Particulier Onderzoeker

Een 8 daagse mondelinge opleiding waarbij gebruik wordt gemaakt van 3 leerboeken namelijk:

1. Wettelijke kaders Particulier Onderzoek
2. Basiskennis Particulier Onderzoeker
3. Onderzoek en Rapportage

De eerste 6 dagen worden de onderwerpen van de leerboeken 1 en 2 uitvoerig besproken en getest. Gedurende deze dagen behandelt de cursist ook een casus waarbij hij/zij vast een aantal praktische vaardigheden aanleert die in leerboek 3 worden behandeld zoals het houden van een intakegesprek, dossiervorming, maken plan van aanpak en interviewen van personen. Gedurende deze eerste 6 dagen wordt een onderzoeksdossier van de casus bijgehouden. Na dag 6 volgt het eerste (multiple choice) examen dat door het SVPB te Amersfoort wordt afgenomen.

Daarna wordt op de laatste 2 trainingsdagen van de opleiding het rechercheonderzoek van A tot Z besproken, alle bevoegdheden, de normering en aangeleerde vaardigheden behandeld. Op dag 7 voert de cursist een confronterend interview uit en maakt het onderzoeksdossier af (huiswerkopdracht is het schrijven van het onderzoeksrapport). Op dag 8 behandelen we een aantal proefexamens. Het tweede SVPB examen bestaat geheel uit open werk (Onderzoek en Rapportage). De cursist dient aan de hand van uitgereikt materiaal een aantal vragen te beantwoorden, mogelijk een plan van aanpak te schrijven of een stappenplan uit te werken, de voor- en de nadelen van diverse onderzoeksmethoden te beschrijven, analyse te doen op een aantal uitgereikte documenten, een kort rapport, observatieverslag en/of een confronterend interviewverslag te maken of een rapport proefaankoop te schrijven.

Kosten € 1.800,25 incl. BTW en de eerste 3 examens.

© 2023 WD Training en Advies, Botter 3834, 8243KD Lelystad KvK 52623378 IBANnr. NL94INGB0006194494 Tel. 06-53901088